Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Polgári eljárásjog II. - (szerk.) Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa

8.490 Ft (8.086 Ft + ÁFA)

Leírás

Ajánló

Négy, a polgári eljárásjogot érintő jogalkotás szempontjából kifejezetten mozgalmas év telt el a Polgári eljárásjog II. kötet 2018. évi megjelenése óta, így időszerűvé vált a könyv átdolgozása, hatályosítása a bekövetkezett változásokra tekintettel. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény kezdte a sort, amely számos különös szabályt iktatott be személyi állapotot érintő perek rendelkezései közé. Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény elvi jelentőségű változást hozott a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény perorvoslati szabályai közé a korlátozott precedensrendszer megteremtését célzó módosításokkal. 2021. január 1-jén hatályba lépett a polgári perrendtartás módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvénnyel (Pp. Novella) megtörtént a Pp. finomhangolása a jogalkalmazói tapasztalatokra tekintettel. A Pp. Novella rendelkezései az egyszerűsítést, az eljárási szabályok rugalmasabbá tételét, a jogkeresők joghoz jutásának könnyítését, a formaiságok csökkentését célozták. A Pp. Novella tovább „térítette” a személyi állapotot érintő perek szabályait a Pp. általános részében foglaltaktól, egyfelől a rugalmasabbá tétel, másfelől a kiskorú gyermek érdekeinek védelme érdekében. Jelentős hatással volt az eljárási szabályok 2020–2021. évi alakulására a COVID-19 világjárvány. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet tartalmazta elsőként azokat a speciális rendelkezéseket, amelyek célja az volt, hogy lehetőség szerint a személyes kontaktussal járó eljárási cselekmények nélkül is működőképes maradjon a polgári ítélkezés. 2022. január 1-jén lépett hatályba az egyszülős családok életkörülményeinek javításáról szóló 2021. évi LXXIV. törvény, amely alapvető változásokat hozott a kiskorú gyermek tartása iránti perekben. 

A 2018. évben megjelent Polgári eljárásjog II. kötet hat egyetem állam-és jogtudományi kara oktatóinak a közreműködésével valósult meg és nincs ez másként jelent könyv esetében sem. A Polgári eljárásjog II. könyv második átdolgozott kiadásának szerzői a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem valamint a győri Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar polgári eljárásjogi tanszékének oktatói közül kerültek ki. Jelen kötet a tavalyi évben harmadik átdolgozott kiadásként megjelent Polgári eljárásjog I. című könyvünk „folytatása”, amely a Pp. általános részét a határozatokkal bezárólag tárgyalja.  

Jelen kötet anyaga öt részből áll. Az első rész a rendes és rendkívüli perorvoslati eljárások szabályait tárgyalja, míg a második a kötet legterjedelmesebb része, amely a különleges eljárásokat mutatja be. A tankönyv harmadik része a Pp.-ben is önálló szerkezeti egységben szabályozott kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárásokat tárgyalja. 

A kötet negyedik része a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény főbb rendelkezéseinek bemutatásával azt a cél kívánja elérni, hogy a T. Olvasó képet kapjon a közigazgatási jogviták elbírálásának eltérő rendjéről és megismerje a két eljárási kódex közös metszetét is.  

A tankönyv ötödik részében összefoglaljuk a polgári nemperes eljárások sajátosságait, kitérve a személyi állapotot érintő, bírósági hatáskörbe tartozó nemperes eljárásokra. Ebben a részben kap helyet két közjegyzői hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárás is.    

A kötet szerzői és szerkesztői a bevezetőben jelzett hat egyetem állam-és jogtudományi karának oktatói, de többen közülük gyakorló szakemberek is: bírák, közjegyzők, ügyvédek, végrehajtók, közigazgatási szakemberek, így még hitelesebben tudják magyarázni azokat az eljárási szabályokat, amelyeket maguk is alkalmaznak mindennapi munkájuk során. 

Jelen kötet a polgári eljárásjog tantárgyból kollokviumra vagy szigorlatra készülő egyetemi vagy alapszakos hallgatók naprakész felkészülését hivatott segíteni, de érdeklődésre tarthat számot a polgári eljárásjogból szakvizsgára készülő kollégák vagy azok körében is, akik érdeklődnek a polgári eljárásjog iránt.  

Szerzők:

Dr. Herédi Erika, Dr. Kormos Erzsébet PhD, Dr. Molnár Judit PhD, Dr. Nagy Adrienn, Dr. Nagy Andrea, Dr. Nyilas Anna PhD, Dr. Pákozdi Zita PhD, Prof. Dr. Pribula László, Prof. Dr. Szabó Imre, Dr. Szalai Péter, Dr. Tóth Barbara, Dr. habil. Udvary Sándor, Dr. Wallacher Lajos, Prof. Dr. Wopera Zsuzsa

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény. Legyél te az első, aki véleményt ír a könyvről!